Lấy lại thông tin cá nhân cho Sim
Ban gap rac roi khi khong biet thong tin ca nhan sim cua minh dang su dung ? De lay lai cac thong tin nhu : chu so huu,ngay thang nam sinh,so CMTND... ban lam nhu sau:
+Viettel:soan tin nhan TTDK gui 141
+Vinaphone:soan tin nhan TTTB gui 1414
+Mobiphone:...?

On: 1 | 1 | 1591
©2014 Manhmg.Net
Tải trang: 0.001547s
U-ON