Cách đổi logo thư mục thẻ nhớ
Khi các bạn ngứa mắt nhìn hình kái thẻ nhớ và thư mục trong đó,hãy thay đổi icon cho nó. Hãy đổi tên mục thành tên mục hoặc tên thư mục mjnh thich Vd: thumuc.nth chj kần thêm .nthsau tên thư mục,thư mục sẻra icon theme nhifn đở chán, và nếu thêm .ota hoặc .otb ...thì thư mục sẻ trong suốt luôn.(vd:tên thư mục trong thẻ nhớ là GAMEthì đổi thành GAME.nth hoặc GAME.ota) mình mới test trên s40 rất ok.Các bạn test thử đi nhé
On: 1 | 1 | 1911
©2014 Manhmg.Net
Tải trang: 0.000648s
U-ON

Lamborghini Huracán LP 610-4 t