Truyen Bi Mat Kinh Hoang Quan Net
-Tác Giả : Nguyễn Ngọc Ngạn
Thể Hiện : Nguyễn Ngọc Ngạn
Đêm trước ngày khai trương, Bảo đã mướn Long, thằng bạn cùng xóm sang giúp coi tiệm net và trả lương 1,2 triệu/tháng.Hai anh em bàn tính ngủ tại tiệm cho đến sáng hôm sau để khai trương nên không về nhà. Đêm đó trời mưa rất to, Bảo đang thiu thiu ngủ thì bật dậy vì mắc tiểu, cầu tiêu nằm ở gian cuối, vì vậy mỗi khi đang sửa sang phòng máy chờ ngày khai trương mà mắc tiểu thì Bảo cũng rất ngán khi phải đi ngang qua gian giữa nên anh thường nín tiểu đến khi về nhà
Truyện mp3 download về máy
On: 1 | 1 | 573
©2014 Manhmg.Net
Tải trang: 0.001259s
U-ON

pacman, rainbows, and roller s